Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 119

0
338
PGO -

Khúc thiền ca viết ngày Độc lập
Thật an lành, tấp nập dòng người,
Sao vàng cờ đỏ thắm tươi
Sân Chùa như hội, nụ cười lạc an!

Đài báo trước, nắng vàng toàn quốc
Bảy lăm năm Độc lập vẻ vang,
Vàng thu sắc lóng lánh vàng
Giữa mùa đại dịch vẫn tràn niềm vui!

Chỉ ngậm ngùi thương người xấu số
Gió vô thường-Vũ Hán cuốn đi,
Giữ tâm an lạc từ bi
Nguyện cầu tất cả những gì mai sau!

Vui Quốc khánh không quên chống dịch
Hưởng thu sang ái ngữ lòng lành,
Can qua là nghĩa chiến tranh
Dẫu không tiếng súng, chớ thành chủ quan!

Thu Quốc khánh-An toàn trước dịch
Chặn và ngăn về đích an toàn,
Vô thường, Vô ngã: Niết Bàn
Điều như đơn giản, trừ nan ấy là

Hai sáu thế kỷ Phật đà
Sáng soi vạn vật như là hào quang,
Vô thường: Biến đổi muôn vàn
Vô ngã: đơn giản luận bàn vô tư!

Mở tàng thư ra cùng tìm hiểu:
Để thấy rằng muôn triệu công lao,
Cụ Hồ-Bồ Tát ba đào
Hiến dâng ước nguyện đồng bào tự do.

Chữ “Vô ngã” Như Lai Đức Phật
Hồ Chí Minh-Là Phật Việt Nam,
Vô thường-Vô ngã-Niết bàn
Cụ Hồ quán chiếu: Việt Nam Tiên Rồng!

Chữ “Cần kiệm” gắn cùng “Liêm chính”
Chữ ”Chí công” gắn với “Vô tư”,
Lời Bác cho đến bây giờ
Vô thường, vô ngã- Bác Hồ: Như Lai.

Mừng Quốc khánh, đọc bài Bác viết
Có khác chi hiền triết Như Lai,
Đức Phật cứu độ muôn loài
Cụ Hồ giải phóng xứ này tự do!

Vẫn còn đó nỗi lo “Vô ngã”
Bấy lâu nay nhiều tá gian tham,
Trái lời Bác nói và làm
Trái lời Đức Phật: Phải cam đoạ đày!

Luật nhân quả, vô thường, vô ngã
Hãy gieo duyên,ruộng phước muôn đời,
Vô ngã: Đừng nghĩ cái tôi
Vô thường: Biến đổi, người ơi lẽ đời!

Nhìn số liệu toàn cầu suy ngẫm:
Cái “vô thường, vô ngã” thấm sao,
Hơn tám sáu vạn: Cõi nào
Ngót hai sáu triệu “ba đào” nhiễm lây!

Tết Độc lập, Vu lan tháng bảy
Mùa công đức, trẩy hội tri ân,
Ân xa cho chí ơn gần
“Tứ trọng ân”hãy tri ân suốt đời!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo