Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 118

0
1011
PGO -

Rằm tháng bảy mưa dầm sùi sụt
Lời từ bi đức Bụt vọng về,
“Tam độc” cội rễ u mê
Tham-Sân-Si đó-Muôn bề khổ đau!

Muốn thoát khỏi niềm đau nỗi khổ
“Tứ vô lượng” hoá giải khổ đau,
Vu lan công đức trước sau
Gieo trồng ruộng phước là câu ông bà!

Bảy lăm năm nước nhà độc lập
Thoát gông cùm, xiềng xích ngoại bang,
Rợp màu cờ đỏ vẻ vang
Bảy lăm năm ấy Việt Nam tự hào!

Thuở đất nước còn bao gian khó
Cả hai miền gian khổ chiến tranh,
Thống nhất trọn vẹn đã thành
Bốn lăm năm ấy, chiến tranh biên thuỳ.

Giặc Tây Nam dẹp khi chúng phản
Cứu nước bạn khỏi hoạ giết người,
“Khắc ghi công đức muôn đời
Đạo quân nhà Phật cứu người Khme”!

“Thịt đè người” đạo quân gần triệu
Biên ải Bắc hiếu chiến tràn sang,
Khác chi một lũ sói lang
Giết người, cướp của, tan hoang bản làng!

Dẫu hùng hổ sau gần một tháng
Phải bẽ bàng rút chạy thê lương,
Hỡi ôi ! Nhìn bãi chiến trường
Tan hoang chúng phá, dân thường khắc ghi!

Gần mười năm biên thuỳ phía Bắc
Phải ngày đêm canh giặc nhớ đời!
Gạc Ma tám tám khôn nguôi
Sáu tư chiến sỹ dâng đời thanh xuân!

Mất Gạc Ma đời đời uất hận
Giữ hiếu hoà nuốt giận trong lòng,
Giặc vẫn nhòm ngó biển Đông
Ghi lời sấm trạng quyết không chịu lùi.

Nay ngọt bùi, nhớ hồi cay đắng
Biển Đông kia vạn dặm của ta,
Giang sơn, gấm vóc lụa là
“Giang tay gìn giữ”-Của ta muôn đời [*]

Luật nhân quả muôn đời đức Phật
“Kiến,ngộ, tri “ mới thật rạng ngời,
Giang sơn gấm vóc muôn đời
Việt Nam văn hiến chói ngời sử xanh!

Rằm tháng bảy ngọn ngành công đức
Với Tổ-Tiên kiệt hiệt Cha Anh,
Ngàn năm tránh dữ, làm lành
Nay quét tham nhũng, giữ thành quả Dân!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*]”Biển Đông vạn dặm dang tay giữ/ Đất Việt muôn năm vững trị bình”( Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm).