Liệu Phật Tử Có Phải Tuân Theo Những Quy Định Bắt Buộc Về Hôn Nhân?

0
601
PGO -

Vì Phật giáo được thực hành tại rất nhiều đất nước khác nhau, từ các quốc gia ở Châu Á đến các nước ở phương Tây, nên cách tiếp cận của Phật tử đối với vấn đề giới tính và hôn nhân cũng rất khác nhau.

46-h01

Minh họa bởi Nolan Pelletier.

Trong nhiều trường hợp – không phải là tất cả – tăng ni của nhiều trường phái và tu viện Phật giáo đều sống độc thân. Nhiều cộng động đồng Phật tử có những nguyên tắc chỉ đạo đối với cả các tín đồ (những người không thuộc giới tu hành – ND). Ví dụ, 14 giáo huấn chánh niệm của Thích Nhất Hạnh nhấn mạnh mối quan hệ lâu dài như một chìa khóa đối với tình yêu thực sự: “Chúng ta phải xác định không tham gia vào những mối quan hệ giới tính mà không có tình yêu và hiểu biết lẫn nhau và một bổn phận lâu dài tạo ra hiểu biết đối với gia đình và những người bạn của chúng ta”.

Đạt Lai Lạt Ma đã từng bị chỉ trích ở phương Tây vì ông không đồng tình với hôn nhân đồng tính tuy nhiên gần đây ông nói rằng hôn nhân đồng tính cũng không sao. Nhưng ngoài những chi tiết cụ thể về cách thức như thế nào, với ai, trong nhiều trường hợp chúng ta có mối quan hệ giới tính, có một số nguyên tắc Phật giáo quy định một cách phổ quát về cách chúng ta nên kiểm soát chính mình trong các mối quan hệ giới tính của chúng ta. Những nguyên tắc phổ quát này có thể được tóm tắt bằng những hiểu biết giản lược của ba giới luật thanh tịnh: không làm điều ác chỉ làm điều tốt, cứu độ chúng sinh – và cảnh giới cao nhất – không mơ tưởng sắc dục.

Những nguyên tắc này được thiết lập cho những người tham gia thực hành Phật giáo của chúng ta. Đây là câu trả lời của Đức Phật: “Khi cả hai người cùng tin tưởng lẫn nhau, dùng những lời vui vẻ để giao tiếp với nhau, có kỷ luật và duy trì đạo đức ngay thẳng thì sự tiến bộ của họ tăng lên và đem đến cuộc sống an vui”.

Dân Nguyễn

(Dịch từ Lion’s Roar)