Lâm Đồng: Lễ An vị Phật tại tịnh xá Ngọc Bảo

0
35
PGO -

Nhân Vía Bồ tát Quan Thế Âm, sáng ngày 04/11/2020 (19/9 Canh Tý) dưới sự chứng minh của chư Tôn giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ (HPKS), tại Tịnh xá Ngọc Bảo (thôn 10, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã trang nghiêm cử hành Lễ An vị Phật, chư Bồ Tát.

Nghe>>

 

Quang lâm chứng minh, gia trì có Hòa thượng Minh Hóa, Giáo phẩm HPKS, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang. Về phía Ni giới có sự hiện diện của Ni trưởng Tố Liên – Cố vấn PBNG TƯ, Giáo phẩm Thường trực Ni giới HPKS; Ni trưởng Thẩm Liên, Ni trưởng Thận Liên – đồng Giáo phẩm Thường trực Ni giới HPKS. Chư Tôn đức Tăng Ni Giáo phẩm HPKS, chư Tôn đức Tăng Ni các miền tịnh xá cùng thiện nam tín nữ trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng đồng về tham dự.

Tịnh xá Ngọc Bảo được hình thành hơn 17 năm, năm 2008 Sư cô Thủy Liên được BTS Phật giáo bổ nhiệm trụ trì. Đến năm 2015, được sự chứng minh của chư Tôn đức, sự ủng hộ của bổn Đạo Phật tử trong và ngoài nước, Sư cô Trụ trì đã đặt viên đá Đại trùng tu. Trải qua 5 năm kiên trì xây dựng, đến nay các hạng mục đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng làm nơi tu tập của chư Ni HPKS và Phật tử trong vùng.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã niêm hương bạch Phật chứng minh Phật sự được viên thành. HT.Minh Hóa đã có thời Pháp đến chúng hội; Kế đến, là Khóa lễ tụng Kinh cầu an.

Sau cùng, Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh lễ cúng dường trai tăng nguyện cầu mưa hòa gió thuận, đất nước thái bình, chư tai tiêu diệt.

Ngọc Bảo