Kiên Giang: Giáo giới tại Đại giới đàn Bổn Châu

0
1983
PGO -

Theo đó, giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức từ ngày 17-21/11/2016 (nhằm 18-22/10/BT), Chùa Phật Quang, số 83 Quang Trung, P.Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Sáng nay, ngày 21 tháng 11 năm 2016 (nhằm 22.10.Bính Thân), theo lời thỉnh mời của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Ban Kiến Đàn, Hòa thượng Thích Tấn Đạt: UV TT HĐTS, Phó Văn phòng 2 GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng Pháp TƯ; Hòa Thích Minh Thiện: UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An thân lâm về giáo giới tại Đại giới đàn Bổn Châu.

Theo đó, giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức từ ngày 17-21/11/2016 (nhằm 18-22/10/BT), Chùa Phật Quang, số 83 Quang Trung, P.Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Mở đầu, Hòa thượng Thích Tấn Đạt chúc mừng tất cả giới tử thành tựu viên mãn giới pháp đã lãnh thọ. Tiếp theo, Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của giới luật Phật giáo. Giới luật là nền tảng căn bản, là thềm thang bước lên phương trời giải Athoát. Hòa thượng khẳng định rằng “Người giữ gìn tịnh giới người ấy sẽ thấy Như Lai”.

Hòa thượng Thích Minh Thiện tiếp tục giáo giới cho toàn thể giới tử. Hòa thượng giới thiệu khái quát quá trình hình thành giới luật. Trong 12 năm đầu, Đức Phật chỉ dạy đệ tử của Ngài sống theo tinh thần Lục hòa cộng trụ, chưa từng chế giới luật. Sau 12 năm, Phật lần lượt tùy theo sự sai phạm của đệ tử mà chế giới và dần hình thành đầy đủ giới luật cho hàng xuất gia và tại gia.

Để trở thành đệ tử của Đức Phật, giới tử cần phải thọ giới, sau khi thọ giới phải học giới, học giới rồi cần phải trì giới. Bởi giới luật là nền tảng căn bản của sự giải thoát. Nhân giới sanh định và nhân định phát huệ. Giới luật giữ vai trò quan trọng trong việc truyền trì mạng mạch Phật pháp:

“Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệc trụ; Tỳ ni tạng diệt, Phật pháp diệc diệt”.

Sau cùng, Hòa thượng nhấn mạnh đến “Tam tụ tịnh giới”

– Nhiếp luật nghi giới: vâng giữ các giới của người cư sĩ tại gia và xuất gia như ngũ giới, thập giới……

– Nhiếp thiện pháp giới: lấy việc thực hành tất cả điều thiện làm giới.

– Nhiêu ích hữu tình giới: lấy việc làm lợi ích cho tất cả chúng sinh làm giới.

 Pháp Minh – An Tường