Khóa tu niệm Phật tháng 10 chùa Linh Sơn Pháp Ấn.

0
1239
PGO -

Sáng 11/9 (10/10 Bính Thân), do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời có mưa rào nhưng hơn 200 Phật tử đã vân tập về chùa Linh Sơn Pháp Ấn (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) để dự khoá tu theo định kỳ.

Khóa lễ bắt đầu vào lúc 7h30 phút sáng. Dưới sự hướng dẫn của TT.Thích Minh Tâm và tăng chúng chùa Linh Sơn Pháp Ấn, đại chúng đã trang  nghiêm kinh hành niệm Phật. Tiếp đến là chương trình thính pháp do Đại đức Thích Pháp Đăng, UV BHP tỉnh Đồng Nai, Trưởng BTS PG huyện Thống Nhất, trụ trì chùa Huệ Viễn. Đại đức giảng sư đã hướng dẫn các hành giả các yếu quyết để niệm Phật được thành công:

1/- Người niệm Phật không tham cầu Tịnh cảnh.

2/- Người niệm Phật không cần tham thoại đầu “Người niệm Phật là ai?”

3/- Người niệm Phật không cần dứt trừ vọng tưởng.

4/- Người niệm Phật không cần cầu nhất tâm.

Chỉ cốt chí thành khẩn thiết, mỗi ngày hạn định số câu niệm Phật nhiều ít, niệm cho đến chết thì nhất định sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cần biết rằng mỗi ngày hạn định số câu niệm Phật nhiều hay ít, rồi niệm cho đến chết thì đấy chính là chí thành, khẩn thiết, mới có thể báo đáp ân sáu phương chư Phật đã khuyên lơn, khen ngợi, hộ niệm; báo đáp ơn đức Bổn Sư Thích Ca thuyết pháp trong đời ác, báo ân Phật A Di Ðà đại nguyện phổ độ. Nay nếu người niệm Phật không có bốn yếu quyết này thì nhất định sẽ chẳng niệm Phật thành công.

Thượng tọa trụ trì Thích Minh Tâm đã có đôi lời sách tấn đến các hành giả luôn ý thức việc tu tập theo giáo lý Tứ Chánh Cần và Bát Chánh Đạo, từ đó mỗi ngày huân tập bốn tâm Từ Bi Hỷ Xả để có được đời sống an lạc cho mình và mọi người.

Chương trình tu tập buổi chiều là pháp đàm, Đại đức giảng sư dành thời gian để giải nghi những băn khoăn thác mắc của đạo tràng trong quá trình tu tập.

a01-thich-minh-tam a02 a03 a04 a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14-thich-phap-dang a15-thich-phap-dang a16 a17 a18

Quảng Ấn – Ảnh Lê Đức Thịnh