Khánh Hòa: Trọng thể cử hành lễ kỷ niệm 35 thành lập Giáo hội- Khai mạc Đại giới đàn Bồ tát Quảng Đức

0
46027
PGO -

Trong niềm hoan hỉ vô biên của chư Tôn Đức Ban Trị sự PGKH,  Ban Kiến Đàn, cùng chư Tôn đức Tăng Ni, trong sự hộ trì của mười phương chư Phật, lịch đại Tổ sư.Thực hiện kế hoặc số 067/KH. HĐTS ngày 27-5-2016 của Ban Thường Trực HĐTS – GHPGVN về tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 +  7-11-2016); Vì niệm cần cầu giới pháp của các Giới tử tại Khánh hòa, được sự hoan hỷ chấp thuận của Ban Thường Trực HĐTS – GHPGVN, sự đồng thuận của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Khánh hòa, sáng hôm nay, ngày 19.09.năm Bính Thân, trong không khí hân hoan của Tăng Ni Phật tử khánh hòa và sự nhiệt thành mong mỏi của các giới tử cần cầu thọ giới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN tỉnh Khánh hòa và khai mạc Đại giới đàn Bồ tát Quảng đức.

Chứng minh tối cao Đại lễ có Đại lão HT. Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ HĐCM – Trưởng BTS-GHPGVN tỉnh KH,  HT. Thích Tắc An – Thành viên HĐCMTWGHPGVN.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Trí Tâm – Thành viên HĐCMTWGHPGVN, Trưởng Ban Nghi lễ HĐTS – Phó Ban Trực BTS PGKH,  HT. Thích Như Ý – Thành viên HĐCMTWGHPGVN, Chứng Minh BTS GHPGVN tỉnh KH. HT. Thích Thiện Pháp –  Phó Chủ tịch Thường Trực HĐTS – Trưởng Ban Tăng sự Trung GHPGVN, HT. Thích Giác Toàn: Phó chủ tịch HĐTS – GHPGVN. Hòa Thượng Thích Minh Thông – Chánh chủ đàn Đại Giới đàn Bồ tát Quảng Đức, Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa lãnh đạo Ban Thường trực HĐTS TW – GHPGVN, Chư Tôn đức Hội đồng Thập sư – Nhị Bộ Tăng Già, Chư đức thành viên ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Gia lai, Phú Yên, Lâm đồng, Ninh Thuận, Bình Định, Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, đại đức Tăng Ni, Quý thành viên Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh hòa, các Thành thị huyện trong tỉnh KH, Chư tôn đức Tăng ni trú trì các chùa trong thành phố Nha trang, tỉnh Khánh hòa cùng toàn thể Phật tử xa gần, Quý vị Nhân sĩ trí thức cùng thân lâm tham dự.

Về phía chư Ni, có NT. TN Lưu Phương, chứng minh Phân ban Ni Giới Khánh Hòa; NT.TN Huệ Như, Trưởng Phân ban Ni giới Khánh Hòa, Phó chủ đàn Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức; NT. TN Diệu Nguyện, Phó Ban Trực Phân ban Ni giới Khánh Hòa, Ủy viên Ban Hóa chủ Đại Giới đàn

Về phía chính quyền có Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh hòa, Ông Trần Văn Mãnh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh hòa cùng Quý vị đại diện các cơ quan Ban ngành Tỉnh Khánh hòa, Thành phố Nha trang, địa phương Phường Phương sơn đã thân lâm tham dự.

Tuần tự đi vào chương trình, đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và phút mặc niệm tưởng nhớ công đức của chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ, chư tiền bối hữu công, chư Thánh tử đạo, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Đạo pháp và Dân tộc.

Sau lời tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, Hòa thượng Thích Minh Thông – Phó Ban Trị sự – Chánh Chủ đàn Đại Giới đàn đọc diễn từ khai mạc Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GH và khai mạc Đại giới đàn. Được biết, kể từ khi thành lập BTSGHPGVN tỉnh khánh hòa đến nay, Ban Trị sự đã thành tựu được nhiều Phật sự to lớn như công tác Giáo dục Tăng Ni, Từ thiện xã hội, Hoằng pháp cũng như việc khai diễn các Đại giới đàn truyền trao giới pháp sách tấn hàng hậu học tấn tu đạo nghiệp. Diễn từ khai mạc cho biết trong lễ kỷ niệm 35 thành lập GH, Ban Trị sự PGKH khai diễn đại Giới đàn Bồ tát Quảng đức có 219 giới tử xuất gia cần cầu thọ giới tại tỉnh Khánh hòa và một số tỉnh thành lân cận, trong đó Tỳ kheo: 78 vị, Tỳ kheo Ni: 18 vị, Sa di: 66 vị, Sa di Ni: 37 vị, Thức xoa: 20 vị. Giới tử tại gia có 470 vị; trong đó giới tử thọ bồ tát giới có 130 vị, thọ Thập thiên  340 vị.

Thay mặt HĐCM, HĐTS, Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS tuyên đọc Thông điệp kỷ niệm 35 năm thành lập GH của đức Pháp chủ GHPGVN.

Hòa thượng Thích Ngộ Tánh – Phó BTS PG Khánh hòa tuyên đọc Diễn văn kỷ niệm 35 năm thành lập GH của HĐTSGHPGVN.

Thượng tọa Thích Tâm Thọ – Công văn Đại giới đàn cung tuyên bảng cung an chức sự,  thỉnh an Hội Đồng thập sự – Nhị bộ Đại giới đàn.

Hội Đồng Thập Sư Tăng do HT. Thích Tắc An làm đàn đầu Hòa Thượng, Hội Đồng Thập sư Ni do NT. TN Lưu Phương làm đàn đầu Hòa thượng.

Thay mặt chính quyền các cấp tại tỉnh Khánh hòa Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nêu bậc những thành quả to lớn mà BTS PG KH đã đạt được trong 35 năm qua; Đồng thời Ông cũng thay mặt lãnh đạo Tỉnh chúc mừng Đại Giới đàn Bồ tát Quảng đức thành tựu viên mãn.

Đặc biệt, trong đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GH và Khai diễn Đại giới đàn, thay mặt Ban Thượng trực HĐTS, Hòa Thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS ban đạo từ tán dương những Phật sự to lớn mà BTS PGKH đã đạt được trong 35 năm qua, khích lệ tinh thần vì tiền đồ phát triển Phật sự tại tỉnh nhà; Đồng thời sách tấn tinh thần tu học của các giới tử chuẩn bị đăng đàn lãnh thọ giới pháp.

Sau lễ khai mạc, Hội Đồng Thập sư Tăng tiếp tục đăng đàn truyền giới cho các giới tử thọ Sa di và Tỳ kheo tại chùa Long. Hội Đồng Thập sư Ni trở về tại Ni viện Diệu Quang tấn đàn truyền giới Sa di Ni, Thức xoa và Tỳ kheo Ni

ĐĐ. Thích Thiện Phước – Thư ký Ban Kiến đàn đãi lao chư Tôn đức dâng lời cảm tạ. Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GH và khai mạc Đại Giới đàn Bồ tát Quảng đức hoàn mãn trong niềm hoan hỷ của chư Tôn đức và các giới tử.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Tin: Thiện Phước – Ảnh: Trí Bửu