Khánh Hòa: Quán Cơm chay Pháp Hỷ phát tặng 640 hộp cơm chay

0
436
PGO -

Sáng ngày 10/08/2017,  Cơm Chay từ  thiện Pháp Hỷ  ( chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa Nha Trang)  lần thứ 24 đã tổ chức phát tặng  tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hoà 640 hộp cơm chay cho bệnh nhân nghèo.

Đây là quà từ thiện  của các cô chú Nguyên Trí Từ Thiện.Phật giáo  Châu Âu  và các Phật tử chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa Nha Trang.

Được biết, Cơm chay Từ thiện Pháp Hỷ phát tại bệnh  viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa mỗi tháng 2 kỳ vào tuần thứ  1 và tuần thứ 3 hằng  tháng, nhằm tạo điều kiện cho bênh nhân nghéo nâng cao chất lượng bửa ăn  gop phần bảo vệ sức khỏe cho bệnh  nhân.

a phy1 copy a phy2 copy a phy3 copy a phy4 copy

Trí Bửu – Tháng 8.2017