Khánh Hòa: Lễ Bổ nhiệm Trụ trì chùa Phước Quang

0
52
PGO -

Sáng ngày 23/7/2020 (nhằm ngày 03/6 năm Canh Tý) tại chùa Phước Quang, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, đã trang nghiêm diễn ra Lễ Bổ nhiệm Trụ trì cho SC.Thích Nữ Viên Toàn.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Quảng Thiện – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh, Viện chủ Tổ đình Hội Phước; HT. Thích Ngộ Tánh – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng Sự Phật giáo tỉnh; HT. Thích Nguyên Quang – UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh;  TT. Thích Thiện Phước – UV. HĐTS  Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh. Về phía Phân ban Ni giới có sự hiện diện của Ni trưởng Thích Nữ Huệ Như – Chứng minh Phân ban Ni giới Tỉnh Khánh Hòa, Bổn sư của SC. Thích Nữ Viên Toàn. Chư Tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền các cấp và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử trong TP. Nha Trang đồng về tham dự chúc mừng.

Sau khi TT. Thích Thiện Phước thay mặt Thường Trực BTS Phật giáo tỉnh, đọc quyết định bổ nhiệm SC. Thích Nữ Viên Toàn làm tân Trụ trì Chùa Phước Quang; HT. Thích Ngộ Tánh đã trao quyết định và đã có đôi lời sách tấn SC Tân Trụ trì về con đường hoằng pháp trong tương lai: “…Cương vị trụ trì có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn vong của một ngôi chùa. Trụ trì có ý nghĩa là “Trú pháp vương gia, Trì Như Lai tạng”, phải biết “xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo”. Vị trụ trì như người lái đò đưa khách qua sông, không vương vấn và dính mắc bất cứ điều gì và luôn tự tại giữa hai bờ mê giác. “Hãy xem người dưới là ân nhân thay vì đầy tớ”, biết khiêm hạ tôn trọng mọi người thì sẽ nhận được tình yêu thương từ những anh em đồng tu đến giúp đỡ và các Phật tử về tu tập…

Trước sự chứng minh của chư tôn đức, chứng kiến của các cấp chính quyền và Phật tử, SC. Thích Nữ Viên Toàn đã phát nguyện nương theo lời chỉ dạy của chư Tôn đức để tiến tu và hoằng pháp lợi sanh.

Nhiều tổ chức, cá nhân cũng gởi tăng nhiều lẵng hoa và quà để chúc mừng SC. Thích Nữ Viên Toàn. Từ đây, dưới sự chăm lo của Sư cô, chùa Phước Quang sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, trở thành một đạo tràng tinh tấn tu học theo đúng Chánh Pháp.

Sau khi kết thúc Lễ Hành chánh, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh Lễ Trai tăng. Buổi chiều cùng ngày Ban Kinh Sư cử hành Lễ Chẩn tế Kỳ siêu vạn loại cô hồn, nguyện cầu quốc thái dân an.

Tâm Như