Khánh Hòa: Hoa đăng mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn.

0
241
PGO -

Hằng năm vào ngày 17/11 âm lịch, những người con Phật nói chung, chư hành giả thực hành pháp môn Tịnh độ nói riêng đều thiết lễ tưởng niệm, tri ân công đức cao lớn của Đức Phật A Di Đà – Giáo chủ cõi nước Cực Lạc.

Tối ngày 30/12 (17/11/ Canh Tý), tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), TT.Thích Minh Tâm cùng chư Tăng bổn tự và Phật tử đã trọng thể tổ chức hoa đăng kính mừng khánh đản Đức Phật A Di Đà.

Quang lâm tham dự buổi lễ có TT.Thích Quảng Tâm (chùa Linh Quang, TP. Nha Trang), TT.Thích Bổn Chủng (chùa Linh Quang, huyện Diên Khánh), cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện ở TP.Nha Trang, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa.

Đức Phật A Di Đà với 48 đại nguyện độ thoát chúng sanh trong ba cõi sáu đường, luôn là nơi quy ngưỡng an lành của tất cả những ai hữu duyên với Ngài.

Những lời thệ nguyện của Ngài bao trùm khắp pháp giới, dung chứa chúng sinh khắp ba cõi, bốn loài. Với tình thương không hạn lượng và trí tuệ vô biên, cõi Tây phương của Ngài đã trở thành Lạc Quốc cho chúng sinh quay về nương tựa, tu tập giải thoát.

Vào lúc 18h30, trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni đã hướng dẫn hơn 500 Phật tử xa gần trở về tham dự, chấp tay hướng tâm về Tôn tượng Đức Phật A Di Đà thành kính niệm hương bạch Phật và đảnh lễ, xưng danh hiệu tỏ lòng kính ngưỡng tri ân công đức cao dày của đấng Từ phụ đã vì chúng sanh phát lời thệ nguyện rộng lớn, độ tất cả chúng sanh nơi cõi Ta Bà.

Đoàn Phật tử chùa Linh Sơn đã dâng hương hoa cúng dường, đại chúng hướng về tôn tượng của Đức từ phụ đồng phát nguyện trọn đời niệm Phật để có được an lạc trong hiện tại cũng như tương lai được sinh về đất nước của Ngài.

Do  dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên buổi lễ hoa đăng mừng Khánh đản ở chùa Linh Sơn Pháp Ấn được tổ chức đơn giản và trang nghiêm.

Buổi lễ khép lại sau lời cảm tạ của TT.Thích Minh Tâm, trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Ấn đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và chính quyền địa phương.

Quảng Ấn – Ảnh: Đức Thịnh