Kết quả thi tuyển vào Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

0
60
PGO -
Thông tin từ Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vừa chuyển đến Báo Giác Ngộ cho biết đã có kết quả điểm của kỳ thi tuyển sinh khóa XV (2020 – 2024).
Theo đó, có tất cả 570 Tăng Ni sinh dự thi; 553 thí sinh trúng tuyển chính thức, trong đó 500 Tăng Ni trúng tuyển hệ cử nhân Phật học, 53 Tăng Ni trúng tuyển hệ cao đăng Phật học; 17 thí sinh không trúng tuyển.
Mời xem danh sách cụ thể sau đây:
1-2.jpg
3-4.jpg
5-6.jpg
7-8.jpg
9-10.jpg
11-12.jpg

 

13-14.jpg
15-16.jpg
17-18.jpg
19-20.jpg
21-22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg

B.T.V