Hà Nội: Thông báo thời gian Tăng Ni sinh tựu trường

0
247
PGO -

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội thông báo về việc Tăng Ni sinh các khóa tựu trường.

HVPGVN- Hà Nội