Điện Biên: Hạ trường BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên làm lễ Tự Tứ hậu An cư và Quy y Tam bảo cho Phật tử

0
16
PGO -

Sáng ngày 03/10/2020 (nhằm ngày 17/8 năm Canh Tý), chư Tôn đức Tăng Ni đã vân tập về chùa Linh Quang (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) làm lễ Tự Tứ kết thúc khóa hậu An cư kiết hạ PL.2564 – DL.2020.

Thay mặt TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có TT.Thích Thanh Quy – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Điện Biên; ĐĐ. Thích Giác Trí – Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên; ĐĐ. Thích Nguyên Chính – Phó chánh VP 1 TƯ GHPGVN – Phó trưởng Ban Trị sự – Chánh thư ký GHPGVN tỉnh Điện Biên; ĐĐ. Thích Nhuận Thanh – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Điện Biên cùng chư Tôn đức Tăng Ni về tác bạch Tự tứ.

Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ.

Ba tháng an cư đồng thời cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học. Nhờ các vị đạo cao đức trọng chỉ dạy trong ba tháng ròng rã, chư Tăng, chư Ni tu hành được tinh tấn và kết quả tốt, mùa an cư là mùa chư Tăng, chư Ni cố gắng tu hành để tiến lên những quả vị hay những công hạnh mà trước kia chưa tiến được. Mùa an cư đã trở nên quan trọng và ý nghĩa đối với tứ chúng đệ tử Phật.

Hàng năm BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên thực hiện theo thông bạch của TƯ GHPGVN tổ chức khóa an cư kiết hạ cho Tăng Ni trong tỉnh tu tập, lấy Trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh – chùa Linh Quang làm hạ trường.

Qua 3 tháng an cư kiết hạ, chư Tôn đức đã nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân, tâm, chấp hành nội quy của Ban tổ chức, tạo nên đạo tràng thanh tịnh, hòa hợp đúng tinh thần luật Phật chế định, noi theo đường hướng mà Đức Phật đã vạch ra, trên tinh thần “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”, chư Tăng Ni ngày nay tinh tấn tu hành trong mỗi mùa An cư kiết hạ để vun bồi công đức, phước báo, trí tuệ, nhằm thành tựu đạo quả giải thoát hầu làm nơi nương tựa cho đời, nâng cao năng lực hoằng hóa, rộng mở con đường lợi sinh.

Tại buổi lễ Khánh tuế chư hành giả an cư, được sự chấp thuận của TT. Thích Thanh Quy và chư Tăng hàng Phật tử tại gia chùa Linh Quang dâng phẩm vật, tịnh tài để cúng dường chư Tăng nhân mùa tự tứ mãn hạ.

Sau lễ tự tứ của chư Tăng, được sự ủy nhiệm của Thượng tọa Trưởng ban GHPGVN tỉnh Điện Biên, ĐĐ. Thích Nhuận Thanh – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Điện Biên cùng chư Tăng tổ chức lễ Quy y Tam Bảo cho quý Phật tử và phái đoàn luật sư Hà Nội Lê Hồng Hiền và cộng sự ở tỉnh Điện Biên, Đại đức đã giảng năm nguyên tắc đạo đức sống tốt đời – đẹp- đạo cho tất cả mọi người, sách tấn và tán dương tinh thần phát tâm Quy y của mọi người.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Đức Thành
Ban TTTT GHPGVN tỉnh Điện Biên