Đại giới đàn Phi Lai – Chí Thiền năm 2017 viên mãn

0
464
PGO -

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Đại giới đàn Phi Lai – Chí Thiền năm 2017 do BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng tổ chức đã trọng thể khai mạc hôm 30-7, tại chùa Hương Sơn (P.2, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

a gioidan 4 copy

Giới tử Đại giới đàn Phi Lai – Chí Thiền 2017

Theo chương trình, vào lúc 14g ngày 30-7, tại chùa Hương Sơn và chùa Đại Giác đã tiến hành nghi thức truyền giới cho các giới tử, tuần tự các đàn từ Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na.

Vào lúc 17g ngày 30-7, tại giới trường chùa Khánh Sơn, Ban tổ chức tiến hành nghi thức truyền giới cho các giới tử Tỳ-kheo.

Và 3g sáng qua, 31-7, tại chùa Đại Giác (TP.Sóc Trăng) nghi thức truyền giới cho các giới tử Tỳ-kheo-ni cũng tiến hành đúng luật. Sau khi thọ nhận giới pháp, lúc 7g sáng cùng ngày, chư Ni qua chùa Khánh Sơn cầu Đại giới và thọ Bồ-tát giới đến 9g thì hoàn tất.

Như vậy, Đại giới đàn Phi Lai – Chí Thiền năm 2017 có 159 giới tử Tỳ-kheo, 170 giới tử Tỳ-kheo-ni, 158 giới tử Thức-xoa, 227  giới tử Sa-di và 139 giới tử Sa-di-ni. Tổng cộng 853 vị giới tử đắc được giới tướng trang nghiêm, giới thể vô tác, giới tánh thanh tịnh, làm cho minh ý phát sinh, viên tròn đạo hạnh ngay tại tuyển Phật trường.

a gioidan 1 copy

Giới tử Ni cầu đại giới

a gioidan 3 copy

Bế mạc đại giới đàn

a gioidan 5 copy

Giới tử phát nguyện tu học sau khi đắc giới

PG Sóc Trăng