Cung thỉnh Giác linh HT.Thích Ngộ Trí yết Phật, triều Tổ

0
772
PGO -

Sáng 16/12 (29/10 Đinh Dậu), theo chương trình tang lễ, BTC lễ tang cùng môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh  linh mô Hòa thượng Thích Ngộ Trí cáo yết Phật, Tổ tại Tổ đình Viên Ngộ (xã Ninh An, thị  xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).


Xin giới thiệu một số hình ảnh:

Quảng Ấn