Công lý, chân lý và báo chí (!?)

0
451
PGO -
1. Công lý là một khái niệm đúng đắn luân lý dựa trên nền tảng đạo đức, tính hợp lý, pháp luật, quy luật tự nhiên, tôn giáo, sự tương đối hay công bằng, cũng như việc quản lý của pháp luật, có tính đến quyền bất khả nhượng và bẩm sinh của tất cả mọi người và công dân, quyền của tất cả mọi người, cá nhân để bảo vệ bình đẳng trước pháp luật của các quyền dân sự của họ, mà không phân biệt đối xử dưa trên sắc tộc, giới tính, định hướng giới tính, nguồn gốc dân tộc, màu da, tôn giáo, tuổi tác, hoặc các đặc tính khác, và hơn nữa, coi như là bao gồm các luật công bằng xã hội.
 Thế nhưng, vừa qua dư luận xã hội không biết tin vào công lý từ tiếng nói của các tờ báo phía Tòa án nhân dân tối cao hay phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua vụ án giám đốc thẩm “tử tù” Hồ Duy Hải. Bởi, Tòa thì bảo Tòa đúng ,mà Viện thì bảo Viện không sai…Song, Công Lý chỉ có một,không thể có hai. Đó là chân lý(!)
2. Chân lý là khái niệm để chỉ những tri thức có nội dung phù hợp với thực tế khách quan; sự phù hợp đó đã được kiểm tra và chứng minh bởi thực tiễn. Nói cách khác chân lý là thực tại được nhận thức một cách đúng đắn. Tóm lại chân lý là một sự thật của loài người luôn luôn đúng và tồn tại mãi mãi theo thời gian.
3. Đòi hỏi của dư luận là Đạo lý ,Công lý và Chân lý trong thời gian qua không được đáp ứng một cách khách quan vì bị nhiễu loạn thông tin cũng bởi… Báo chí(!) Ở đây cũng chỉ vì cái sự dễ dãi của cơ quan quản lý nhà nước trong việc “Trăm hoa đua nở của báo chí”(!)
Lẽ ra, các Bộ, các Ngành trong bộ máy quản lý nhà nước chỉ được phép xuất bản những Tập San nội bộ mang tính nghiên cứu trong ngành của mình mà thôi. Thế nhưng, Bộ ,Ngành nào cũng có báo chí, và đương nhiên tờ báo của  Bộ ,Ngành nào cũng phải bảo vệ lợi ích cục bộ cho Bộ, Ngành đó. Đây là “cách làm” không giống ai của Việt Nam chúng ta. Hãy tham khảo những nước phát triển văn minh cách quản lý và vận hành Báo chí họ làm như thế nào thì chúng ta tham khảo để vận dụng vào cho phù hợp với điều kiện của chúng ta(!)
Mong lắm thay./.
18/6/2020
Luật gia Trần Thúc Hoàng