Có lúc đừng sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi.

0
6428
PGO -

Có lúc đừng sống quá tốt ,cũng đừng quá rộng rãi.

Vì thời gian càng lâu, những người bên cạnh bạn họ cảm thấy, tất cả việc tốt bạn đã làm là đương nhiên như thế. Giả sử vào một ngày bạn không chịu đựng nổi nữa, mệt thật rồi, thì cũng không có ai thương xót và thông cảm với bạn. Bởi vì trong mắt họ, chính là bạn đã tự nguyện làm như thế.

18452082_1330235123734105_381815711_o

Khi bạn quá quan tâm đến người khác, họ sẽ càng làm khó bạn gấp vạn lần;

Còn nếu bạn quá nhường nhịn người khác, họ sẽ được nước tiến lên làm tổn thương bạn.

18452093_1330235147067436_1764633141_o

Trong tâm cũng đừng quá tốt, không nên việc gì cũng nghĩ thay cho người khác .

Bởi vì sẽ có người không bao giờ cảm nhận được những suy nghĩ của bạn, thông cảm với cái khó khăn, sự gian khổ của bạn. Thậm chí đến một câu nói quan tâm ấm áp thôi, cũng không có nữa! Bởi với họ đã quen với ý nghĩ: tất cả những gì bạn làm tốt, đó là điều đương nhiên.

Vạn Lợi Quán Như dịch