Clip: Lễ tạ pháp tại Thiền viện Vạn Hạnh Tp Đà Lạt

0
1329
PGO -

Vạn Tịnh