CHÙM ẢNH Lễ động thổ xây dựng Chánh điện và Lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa XI

0
2862

CHÙM ẢNH Lễ động thổ xây dựng Chánh điện và Lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa XI