Chùa Hòa Phúc thông báo lịch các khóa tu năm 2017

0
5308
PGO -

Với mong muốn hoằng truyền chánh pháp, tạo thiện duyên giúp cho quý vị Phật tử, các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh có một môi trường tu học Phật Pháp yên tĩnh, tăng trưởng lòng tin sâu nơi Tam Bảo, có có hội học và hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn.

Hàng năm, Chùa Hòa Phúc (thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) đều tổ chức các khóa tu học định kỳ cho quý Phật tử và các bạn trẻ tại chùa.

Để quý vị Phật tử có thể nắm rõ được lịch thu học hàng tháng, từ đó sắp xếp công việc, dành thời gian về chùa tu học theo đúng mong muốn, nguyện vọng và đón nhận được nhiều lợi lạc, an vui.

Chùa Hòa Phúc chúng con xin thông báo chương trình các khóa tu trong năm 2017 – Đinh Dậu như sau:

Lịch khóa tu năm 2017 – Đinh Dậu

Tháng Giêng – Đinh Dậu:

 • Ngày 09-14/ Tháng giêng ( 04-10/02/2017 ): Lễ Cầu An Đầu Năm- Khai Kinh Dược Sư.
 • Ngày 18/ Tháng giêng ( 14/02/2017): Khai Pháp đầu năm.

Tháng Hai – Đinh Dậu:

 • Ngày 08-14/02 ( 05-11/03/2017 ): Khai đàn Kinh Phổ môn.
 • Ngày 18/02 ( 15/03/2017): Khóa tu “Một ngày an lạc”

Tháng Ba – Đinh Dậu:

 • Ngày 04-06/03 ( 31/03-02/04/2017 ): Khóa Bát Quan Trai.
 • Ngày 18/03 ( 14/04/2017): Khóa tu “Một ngày an lạc”

Tháng Tư – Đinh Dậu:

 • Ngày 08-14/04 ( 03-09/05/2017): Khai Đàn Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân.
 • Ngày 18/04 ( 13/05/2017 ): Khóa tu 1 ngày – Đại lễ Phật Đản Quy Y Tam Bảo.

Tháng Năm – Đinh Dậu:

 • Ngày 08-10/05( 02-04/06/2017): Khóa tu Bát Quan Trai.
 • Ngày 18/05 ( 12/06/2017 ) : Khóa tu “Một ngày an lạc”

Tháng Sáu – Đinh Dậu:

 • Ngày 11-16/06 ( 04 – 09/07/2017 ) : Khóa tu mùa hè.
 • Ngày 18/06 ( 11/07/2017 ) : Khóa tu “Một ngày an lạc”

Tháng Bảy – Đinh Dậu:

 • 30/06-29/07 ( 21/08-19/09/2017): Khai đàn Kinh Địa Tạng.
 • 13/07 ( 03/09/2017 ): Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu – Đàn cúng chúng sinh – cầu siêu.
 • 18/07 ( 08/09/2017) : Khóa tu “Một ngày an lạc.

Tháng Tám – Đinh Dậu:

 • 18/08 ( 07/10/2017) : Khóa tu “Một ngày an lạc”

Tháng Chín – Đinh Dậu:

 • 01- 03/09 ( 20-22/10/2017 ): Khóa tu Bát Quan Trai.
 • 18/09 ( 06/11/2017 ) : Khóa tu “Một ngày an lạc”.

Tháng Mười – Đinh Dậu:

 • 14-16/10 ( 01-03/12/2017) : Lễ Giỗ tổ.
 • 18/10 ( 05/12/2017 ) : Khóa tu “Một ngày an lạc”.

Tháng 11 – Đinh Dậu:

 • 05-07/11( 22-24/12/2017): Khóa tu Bát Quan Trai.
 • 30/11-30/12 ( 17/12/2017-16/01/2018) : Khai Đàn Kinh Vô Lượng Thọ.
 • 14/11( 31/12/2018): Đại lễ Khánh Đản Đức Phật A Di Đà.
 • 18/11(4/01/2018): Khóa tu “Một ngày an lạc”.

Tháng 12 – Đinh Dậu:

 • 08-14/12 ( 24/01-30/01/2018) : Khai Đàn Kinh Lương Hoàng Sám
 • 18/12( 03/02/2018): Lễ Tạ Pháp (T.T Thích Chân Tính quang lâm )

TM Chùa Hòa Phúc

                                                                                       Trụ Trì

Đ.Đ Thích Tâm Hòa