Chùa Giác Hải (Lâm Đồng): Tạ đàn Pháp hội Dược sư “cầu nguyện thế giới hòa bình – chúng sinh an lạc”

0
107
PGO -

Sáng ngày 6/6/2020 (15/4 nhuận năm Canh Tý), chùa Giác Hải, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng trang nghiêm tổ chức Lễ tạ Phật hoàn pháp đàn Dược sư “cầu nguyện thế giới hòa bình – chúng sinh an lạc, và cúng dường chư Tăng mùa An cư kiết hạ; lễ tưởng niệm Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Pháp hạ Chiếu và Cố Ni trưởng thượng Huệ hạ Phước; kỳ siêu chư vị hương vong linh; quy y Tam Bảo; phóng sanh tu phước.

Chứng minh lễ hoàn pháp đàn Dược sư có Hòa Thượng Thích Thanh Thế – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Trọng, Viện chủ chùa Thánh Đức; Thượng tọa Thích Phương Quy – UVTT Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng – Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Đơn Dương; Đại đức Thích Trí Định – Phó Trưởng Phân Ban Thanh Thiếu Nhi Phật Tử TW – Phó Ban Hoằng Pháp BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng – Trụ trì chùa Giác Hải; Thượng tọa Thích Đồng Liên cùng chư Tăng, Ni trụ trì trong huyện đồng tham dự nhằm hồi hướng năng lượng tích cực, chuyển hóa thân tâm và tạo niềm tin, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Trong buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thanh Thế chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Trọng ban đạo từ: “ Hoà thượng Tán thán việc làm của Đại đức Thích Trí Định thiết lễ pháp đàn Dược sư mang đầy ý nghĩa cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 toàn cầu sớm qua đi và sách tấn tinh thần tu học Phật tử, tin sâu nhân quả, những yếu tố nền tảng đạo đức căn bản và đạo hiếu của người con Phật”.

Đại đức Thích Trí Định – Trụ trì chùa Giác Hải chia sẻ: “Pháp Đàn Dược Sư Thất Châu được thiết lập từ ngày 8/4 nhuận năm Canh Tý nhằm phát huy sức mạnh cộng tu tại chùa và khắp nơi bằng cách hướng dẫn trì 100.000 biến Dược Sư Tâm Chú: “Tê Da Tha! Ôm Bê Kan DZê, Bê Kan DZê, Ha Ma Bê Kan Dzê, Ra Dza Sa Mút Ga Tê, Sô Ha; chia sẻ cho hàng Phật tử trong đêm sám hối biết công hạnh đức Phật Dược Sư, lợi ích của Chú Dược Sư và hướng Phật tử cần ăn chay bảo vệ tâm thiện lành, giảm dừng bớt nạn sát sanh, sống biết trải lòng từ bi yêu thương đến chúng sanh muôn loài”.

Được biết trước đó, Đại đức cũng mới hoàn thành 4 phòng chuyên tu tại chùa: Phòng Trì Chú, phòng Thiền hành và phòng Tịnh Độ… để đáp ứng nhu cầu và đa pháp môn tu tập để Phật tử, chưa là Phật tử dễ dàng tu tập và không phân chia giáo pháp bởi tất cả các Pháp môn điều là lời Phật dạy.

Buổi chiều cùng ngày, lễ quy y Tam Bảo cho hơn 30 Phật tử. Mông sơn thí thực và phóng sanh các loài thủy tộc.

Hàng năm, tại chùa Giác Hải có thiết lập đàn tràng dược sư Thất Châu suốt 49 ngày từ ngày mồng 01 tết Nguyên đán để cầu an cho nhân loại bá tánh. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn nhân đạo sâu sắc mà hàng năm tại chùa Giác Hải đã làm. Tuy nhiên, năm 2020, do đại dịch Covid -19 nên chương trình Pháp hội dược sư được thầy trụ trì tổ chức trong mùa Phật đản (07 ngày, từ 8 – 15/4 nhuận năm Canh Tý), đại chúng trì tụng 21 biến Kinh Dược Sư, gia trì 100.000 biến chú Dược Sư. Đàn Dược Sư diễn ra trong thời điểm quan trọng này như một sự tri ân và báo ân sâu dày và cầu nguyện bình an đến cho nhân loại và những điều tốt đẹp nhất đến với người Việt Nam nói riêng và Phật tử chung.

Bài và ảnh: Giác Hải-Liên Hiền