Chân lý nhân quả

0
252
PGO -
1. Chân lý là khái niệm để chỉ những tri thức có nội dung phù hợp với thực tế khách quan; sự phù hợp đó đã được kiểm tra và chứng minh bởi thực tiễn. Nói cách khác chân lý là thực tại được nhận thức một cách đúng đắn. Tóm lại, chân lý là một sự thật của loài người luôn luôn đúng và tồn tại mãi mãi theo thời gian.
2. Luật nhân quả là quy luật bất di bất dịch của vũ trụ được Đức Phật phát hiện sau khi thành Chánh Quả dưới cội Bồ Đề. Chính quy luật nhân quả đã phá tan những ý niệm sống về thần quyền, cho rằng có một đấng toàn năng đủ sức để ban phước giáng họa, điều khiển cuộc sống của con người.
Khi biết, hiểu và sống theo luật nhân quả, bạn sẽ làm chủ cuộc sống của mình, biết cách chuyển hóa những khổ đau đúng Chánh pháp cũng như nắm giữ được vận mệnh trong tay mình.
Vạn sự vạn vật nói chung đều vận động theo sự chi phối của luật Nhân quả, chính xác là Nhân-duyên-quả. Với con người, quy luật Nhân-duyên-quả vận động và hình thành nên đời sống của một cá nhân gọi đủ là Nhân quả-Nghiệp báo. Tạo nghiệp nhân tốt ắt sẽ được nghiệp quả lành. Ngược lại, gieo nghiệp nhân xấu ắt sẽ gặt quả báo ác.
3. Mặc dù ra đời phát triển hàng ngàn năm sau so với triết lý kinh điển của Phật giáo-Song triết học phương Tây cũng khẳng định chân lý là cụ thể và và “ Nguyên nhân và kết quả là một cặp phạm trù trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lenin và là một trong những nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến dùng để chỉ mối quan hệ biện chứng hai phạm trù giữa cái Nguyên nhân là phạm trù chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau, gây ra một biến đổi nhất định nào đó với Kết quả là phạm trù chỉ những biến đổi xuất hiện do tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra, qua đó phản ánh mối quan hệ hình thành của các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan”.
4. Triết lý ngàn đời nay của tổ tiên ta được gói gọn trong những câu thành ngữ hết sức cô đọng: “Gieo gió thì gặt bão”;”Đời cha ăn mặn đời con khát nước”…(!)
5. Tựu trung: Nhân quả là một chân lý. Chân lý nhân quả bao trùm mọi lĩnh vực từ tự nhiên đến xã hội và con người. Chỉ riêng về trái đất của chúng ta ,chân lý nhân quả cũng bao trùm toàn cầu ,đến từng khu vực ,từng quốc gia và từng địa phương và cá nhân từng con người (!)
Do vậy, theo cách diễn giải của triết lý nhà Phật : ”Gieo nhân lành,tạo duyên tốt , sẽ trổ quả phước”!
Chính xác thay./.
Luật gia Trần Thúc Hoàng