BR-VT: Lễ Khánh tuế Ni trưởng Mai Liên

0
59
PGO -

Ngày 07/9/2020, sau một thời gian tịnh dưỡng bệnh duyên, NT.Mai Liên- Trụ trì tịnh xá Ngọc Lâm (thị trấn Long Hải), đã trở về tịnh xá chứng minh lễ Khánh tuế, mừng tuổi Đạo trong niềm vui mừng của chư Ni các miền tịnh xá trực thuộc và thiện nam tín nữ Phật tử tại địa phương.

Trong tiết thu dịu mát, gió Vu Lan lan tỏa yêu thương, tứ chúng khắp nơi cùng trang nghiêm thiết lễ tưởng nhớ Tứ ân sâu nặng: Ân Cha Mẹ; Ân Tam Bảo; ân thầy cô, bạn bè, mọi người xung quanh và ân quốc gia bảo hộ.

Trong Tứ Ân ấy, Ân Tam Bảo và ân Thầy cô khá quan trọng, chỉ đứng sau ân Cha Mẹ. Vì thầy cô dạy bảo điều hay, Tam Bảo hướng dẫn điều thiện giúp chuyển hóa nghiệp chướng, trưởng dưỡng điều lành, đem lại lợi ích an vui cho bản thân và mọi người ngay hiện tại và tương lai… đây là nền tảng để nhân gian trở thành nơi an vui của muôn loài.

Tại buổi lễ, để thực hiện hướng dẫn của chính phủ về việc giãn cách đảm bảo an toàn cho mọi người trong mùa ôn dịch, nên thành phần tham dự chỉ có đại diện chư Ni các miền tịnh xá; đại diện Đoàn sinh GĐPT Ngọc Lâm và đại diện Phật tử đang sinh hoạt tại Đạo tràng.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ NS.Sang Liên đã đại diện chúng đệ tử dâng lời Khánh tuế đến bậc Ân sư khả kính: … chúng con kính nguyện hồng ân Tam Bảo thường gia hộ thầy Pháp thể khinh an, cửu trụ Ta Bà, là bóng mát che chở cho chúng con trên hành trình tìm về Bảo Sở

Kế đến, NS. Thuần Liên đã đại diện Ni chúng  tịnh xá Ngọc Lâm, xúc động dâng lời tác bạch kính mừng Khánh Tuế và nguyện cầu Sư phụ sớm lành bệnh trở về Ngọc Lâm để chúng con được thấm nhuần Pháp nhũ, rõ lối tu hành. Chúng con nguyện luôn luôn chung sống Lục hòa nương theo Lời Phật ý Tổ để tinh tấn tu học, không phụ ơn giáo dưỡng của Sư Phụ.

Sau đó, lần lượt chư Ni là đệ tử đệ Tôn, cùng cô Ba Ngọc Liên là đại diện quý Phật tử, dâng lời tác bạch kính dâng lòng hiếu kính đến Ni trưởng.

Trong niềm hoan hỷ trước sự trưởng thành và hiếu kính của chúng đệ tử, đệ tôn và hàng thiện tín, Ni trưởng đã ban Đạo từ sách tấn Ni chúng và quý Phật tử cố gắng tu học, đoàn kết, gìn giữ sức khỏe cho bản thân và mọi người trong hoàn cảnh dịch bệnh còn đang phức tạp.

Mùa Tri ân đã đi qua, niềm kính mến bậc Ân Sư còn lưu mãi, đây là tư lương quý cho chúng đệ tử và hàng thiện tín trên hành trình giác ngộ giải thoát.

Thầy là bóng cả cuộc đời.

Dạy con thoát khỏi luân hồi, vô minh.

Giúp con tìm lại chính mình.

Nguyện xin tinh tấn, thực hành lời khuyên

Phù Sa