Ban TTXH Phật giáo Ninh Hòa cúng dường an cư kiết hạ.

0
332
PGO -

Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Huệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Trên tinh thần đó, được sự chứng minh của Hòa thượng Thích Ngộ Tịnh, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa, ngày 19-7 (29-5-Canh Tý), sư cô TN Diệu Hiệp, ban TTXH Phật giáo Ninh Hòa hướng dẫn Phật tử cúng dường trường hạ Tổ đình Thiên Bửu, trường hạ chùa Đức Hòa và 14 chùa trên địa bàn thị xã, trợ duyên cho chư tôn đức Tăng, Ni tu học nhân mùa an cư kiết hạ PL.2564.

Phẩm vật cúng dường gồm tịnh tài, nhu yếu phẩm với tổng số tiền 45 triệu đồng do các Phật tử Ninh Hòa và Nha Trang đóng góp.

Tại các tự viện, sau khi tiếp nhận các phẩm vật cúng dường, chư tôn đức Tăng Ni đều hoan hỷ trước sự quan tâm của Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa và các Phật tử.

Phẩm vật tuy ít ỏi, nhưng đó là tất cả tấm lòng của các Phật tử hướng về chư đại đức Tăng, Ni ngõ hầu gieo chút duyên lành với Tam bảo, tạo chút công đức làm tư lương trên con đường hành thiện.

Quảng Ấn