Bài thơ viết cho tháng bẩy

0
334
PGO -

Tháng bẩy nhớ mẹ thương cha
Mưa ngâu để nhớ ông bà tổ tiên,
Tháng bẩy trên khắp mọi miền
Tri ân tưởng nhớ người hiền liệt oanh.

Tháng bẩy cầu khấn trời xanh
Dân an Quốc thái chữ lành an yên,
Thuần phong thờ cúng tổ tiên
Mỹ tục đất nước giữ yên vẹn toàn.

Tâm linh hai chữ an khang
Ấy là lời ngọc ý vàng ngàn năm,
Nào đâu có phải xa xăm
Thuần phong,mỹ tục thành tâm bao đời.

Nhân quần,đồng loại ai ơi
Giang sơn, gấm vóc bao đời đắp xây,
Bốn phương Nam, Bắc, Đông, Tây
Phiêu diêu xin tụ về đây tháng này.

Để cho hậu thế tỏ bày
Công lao trời biển dạ này khắc ghi,
Nhớ câu ”một tấc không đi”
Không rời một bước, một ly chẳng hề.

Nhớ câu đất ruộng bề bề
Bằng chi cho được cái nghề cầm tay,
Tổ tiên hằng dạy xưa nay
Giang sơn gấm vóc- đất này đất thiêng!

Chữ thiêng là chữ thiêng liêng
Ấy là “bất khả” chủ quyền ngàn năm,
Thiêng liêng tháng bẩy ngày rằm
Thắp hương cầu khấn ngàn năm vững bền.

Linh thiêng muôn triệu tổ tiên
Người hiền hội tụ thiêng liêng chốn này,
Thành tâm con cháu tỏ bày
Đói mà vẫn sạch, rách này vẫn thơm!

Hạnh phúc đâu chỉ áo cơm
Vẹn toàn gấm vóc tiếng thơm muôn đời,
Tổ tiên đã dạy ai ơi
Dẫu là một tấc không rời tay ta.

Lành đồn xa, dữ đồn xa
Lịêt tông, liệt tổ chúng ta đã nguyền,
Anh linh thế giới người hiền
Độ trì, phù hộ mọi miền nước non.

Bài thơ tháng bẩy lòng son
Nguyện cầu bền vững nước non xứ này,
Cho câu lục bát mê say
Gieo vần dài mãi đất này Việt Nam!

30/6/2017, Luật gia Trần Thúc Hoàng