Bắc Ninh: Khóa tu một ngày tại chùa Diên Quang

0
35
PGO -
Sáng ngày 28/6/2020 (nhằm 8/5 Canh Tý), gần 1000 quý thiện nam, tín nữ, Phật tử đã về Chùa Diên Quang – xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tham dự khóa tu Niệm Phật Một Ngày.
Nhận lời mời của Đại đức Thích Tâm Quán, tru trì chùa Diên Quang TT. Thích Pháp Đăng – trụ trì Chùa Huệ Viễn tỉnh Đồng Nai, đã quang lâm thuyết giảng “Kinh A Di Đà Lược Giảng phần 8 ” Đại đức chia sẻ. Người không biết được Phật pháp, hoặc có thể là không có căn lành, giả sử có gặp được, cũng không thể có duyên. Chỉ vì căn lành là phải được gieo trồng, nếu không gieo trồng thì hoàn toàn không có căn lành; cho nên có căn lành hay không việc đó không quan trọng. Quan trọng nhất là đời này mình phải nương theo Phật pháp mà tu hành, vun bồi, chăm sóc căn lành của chính mình. Chớ nói Phật pháp dạy người không nên uống rượu mà mình lại đi uống rượu bạt mạng, cho đến phạm cả những tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối nữa. Sau khi tin Phật rồi, đã biết rõ mà cố phạm, cho đó là những lỗi nhẹ không hề chi. Chính vì ý nghĩ “không hề chi” đó mà người ta phải sa vào địa ngục, làm ngạ quỷ, chuyển thân súc sanh. Tất cả đều nhơn cái hại của câu nói “không hề chi” này. Cho nên phải tin vào chính mình đời nay gieo trồng căn lành, đời sau mới có quả lành.
Sau thời pháp thoại, đại chúng dùng cơm trong chánh niệm và đến với các thời khóa tu tập. Ngày tu khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể mọi người.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận
Chùa Diên Quang