Bắc Ninh: Khóa tu 2 ngày tháng 5/2020

0
31
PGO -

Ngày 16 đến 17/5/2019 (nhằm ngày 24 đến 25/4 Canh Tý) chùa Diên Quang, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh do ĐĐ. Thích Tâm Quán trụ trì, hơn 200 Phật tử các đạo tràng đã về tham dự khóa tu 2 ngày, đây là khóa tu định kỳ hàng tháng được BTC mở ra dành cho quý Thiện nam Tín nữ có cơ hội trau dồi Phật pháp.

Ngày đầu của khóa tu các Phật tử được. Đại đức Thích Đạo Quang tiếp tục thưa với Đại chúng phẩm thứ 8 của bản kinh Địa Tạng, với các đề tài: “Vua Diêm-la thưa hỏi” và “Tinh thần giáo dục của đạo Phật”. Thầy lần lược phân tích và giảng giải về lời thưa hỏi của vua Diêm-la về vấn đề tại sao chúng sinh không chịu nương theo đường lành tu tập để được giải thoát, mà làm khổ nhọc cho đức Bồ-tát Địa Tạng phải vất vả giáo hóa mãi. Qua lời thưa hỏi đó, Đức Phật đã chỉ dạy cho đại chúng hiện tại và chúng sinh ở đời sau biết về tinh thần giáo dục của đạo Phật thông qua bản kinh Địa Tạng: “Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn, Ngài Địa-Tạng Bồ-tát dùng sức phương-tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, mà làm cho chúng-sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước”. Phương cách kinh Địa Tạng dạy cho người muốn tu thiện: Phải quán sát thật rõ để giác tỉnh mạnh để đi vào đường thiện; đồng thời, phải hành thiện, nghĩ thiện thường xuyên để xây dựng một tập quán nghiệp mới đẩy lùi hẳn tập quán nghiệp cũ. Sau đó, Đức Phật lấy ví dụ người lạc đường được vị thiện tri thức dẫn dắt và chỉ dạy ra khỏi đường hiểm nạn. Qua ví dụ đó, chúng ta thấy điểm tương đồng giữa đạo Phật Nguyên thỉ và kinh Địa Tạng. Thứ nhất, tinh thần giáo dục là hướng dẫn, chỉ đường: Đi hay không là do mình. Mình phải làm hải đảo cho tự thân. Thứ hai, Người tu hãy tỉnh giác tu tập, không mong cầu, ỷ lại. Thứ ba, một khi đã hiểu đạo thì phải lập nguyện, lập hạnh và lập chí để làm. Chính sức mạnh của nguyện, chí và hạnh đưa chúng sinh đi thẳng đến cảnh giới an lành.

Sau những thời pháp thoại, đại chúng dùng cơm trong chánh niệm và đến với các thời khóa tu tập hàng ngày. 2 ngày tu khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể mọi người.

Sáng ngày thứ 2 hội đủ duyên lành. Nhân dịp chuyến ra Bắc lần này. Thượng tọa Thích Chân đã ghé thăm, chùa Diên Quang và đã có đôi lời chia sẻ Phật pháp tới toàn thể Đại chúng nhân dịp khóa tu 2 ngày. Thượng tọa chỉ dạy rằng Phật tử là người sinh ra từ pháp của Phật, vì vậy việc nghe pháp, học pháp, hành pháp  là cách nuôi lớn tâm bồ đề và vững tin hơn trong việc hành trì chánh pháp. Người Phật tử cũng cần nhận thức rằng sở dĩ mình có được phước duyên thân cận Tam Bảo, học tu theo lời Phật dạy là nhờ đức Phật và các bậc tiền nhân đã không quản ngại gian khó giữ gìn và truyền dạy giáo pháp cho tất cả chúng sanh. Do đó, hoằng pháp lợi sinh là trách nhiệm cũng là bổn phận của những người con Phật để báo đền công ơn của Phật và chư vị tổ sư, tiếp nối sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp cho tất cả chúng sanh, ngõ hầu ai nấy cũng đều được an lạc hạnh phúc.

 Chùa Diên Quang