Bắc Ninh: Chùa Diên Quang Khóa Tu 2 Ngày

0
11
PGO -

Ngày 18 đến 19/6/2020 (nhằm ngày 28 đến 29/5 Canh Tý) chùa Diên Quang, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh do ĐĐ. Thích Tâm Quán trụ trì, hơn 200 Phật tử các đạo tràng đã về tham dự khóa tu 2 ngày, đây là khóa tu định kỳ hàng tháng được BTC mở ra dành cho quý Thiện nam Tín nữ có cơ hội trau dồi Phật pháp.

Đến với khóa tu lần này. Thầy Đạo Quang tiếp tục thưa với Đại chúng phẩm thứ 8 và 9 của bản kinh Địa Tạng, với các đề tài: “Đức Phật căn dặn và thọ kí”, “Phẩm thứ 9 – Xưng danh hiệu Phật” và “Học danh hiệu Phật”.

Qua các buổi giảng, thầy đã trình bày rõ ràng các thâm ý của những đoạn kinh văn. Vị quỉ vương tên Chủ Mạng, tuy mang hình tướng quỉ vương, nhưng tâm và hạnh là của vị Bồ-tát, nên vị ấy được đức Thế Tôn sách tấn hãy tiếp tục với hạnh nguyện độ sinh, đồng thời thọ kí cho vị ấy sẽ được thành Phật ở tương lai. Qua đây, người học Phật cần hết sức thận trọng khi đánh giá về một người, không thể nhìn hình tướng mà đánh giá. Cho nên, người học Phật, luôn quán xét lời nói, việc làm và ý nghĩ của mình, chớ vội vàng phán xét một ai khi mà mình chưa thật sự biết về họ; cho dù biết rõ về họ, nhưng nếu sự phán xét không đưa đến kết quả thiện cho mình và cho người, thì cũng phải cẩn trọng.

Buổi giảng thứ hai, thầy thưa với Đại chúng phẩm thứ 9 – Xưng danh hiệu chư Phật. Chư Phật được trình bày trong phẩm này mang tính biểu tượng rất lớn. Người tu học Phật, đặc biệt những người thực tập phương pháp trì danh niệm Phật, cần phải biết rõ ý nghĩa Thánh hiệu Đức Phật mình đang trì niệm. Ngang qua ý nghĩa của những Thánh hiệu đó, người trì niệm sẽ học theo công hạnh và tâm lượng của quí Ngài. Như vậy, việc trì niệm sẽ có được nhiều ý nghĩa và thành tựu lớn hơn.

Sau những thời pháp thoại. Đại chúng, phóng sinh và đến với các thời khóa tu tập, dùng cơm trong chánh niệm. Khóa tu 2 ngày tu khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể mọi người.

CTV