HVPGVN: Đại đức Thích Đạo Khuê chia sẻ Phật pháp cho Phật tử cúng dàng Trường Hạ

0
531
PGO -

Ngày 18/07/2020 (tức ngày 28/05/Canh Tý); đạo tràng Phật tử thành phố Hà Nội thăm và cúng dường Trường hạ Sóc Thiên Vương, Trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Nhân buổi lễ cúng dường này, Đại đức Thích Đạo Khuê đã chia sẻ một bài pháp thoại ngắn với chủ đề “Lợi ích và phúc báo của sự cúng dàng” tới các Phật tử.

Qua lời giảng của Đại Đức Thích Đạo Khuê, toàn thể Đạo tràng đã  có được thêm tri thức về pháp Cúng dường Ba La Mật và những công đức thù thắng của việc cúng dường Tam Bảo. Là người Phật tử với lòng tịnh tín, chân thật mà cúng dường đến chư Phật và chúng Tăng ngõ hầu đem lại công đức, phước báu vô lượng trong hiện tại cũng như các kiếp vị lai.

Kết thúc pháp thoại, Đại Đức mong các Phật tử luôn vững lòng tin với ruộng phước điền Tam Bảo và những lời Đức Phật dạy, từ đó biết bố thí, cúng dường, biết san sẻ, giúp đỡ, yêu thương muôn loài. Đó chính là tinh thần của người con Phật.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi pháp thoại:

   

Mộc Vân