Khôn mà không ngoan (!)

0
151
PGO -
“Buddha bar”được Cục Sở hữu Trí tuệ chứng nhận?
Như Giác Ngộ Online đã đưa tin, nơi đã cấp giấy phép hoạt động cho hộ kinh doanh cá thể nhà hàng quán ăn Thái (B.V.D.D.H.A) là Ủy ban Nhân dân Q.2, giấy phép cấp đầu tiên vào năm 2004”.
Đó là nhan đề và những dòng Sapo của một bài viết đăng trên Giác Ngộ online.
Vậy là đã rõ, chủ doanh nghiệp đăng ký một đằng để”lạng lách”pháp luật và thuần phong mỹ tục,nhưng họ lại “làm theo cách của họ”-Bất chấp luân thường đạo lý và thuần phong mỹ tục(?!).
Người Việt có câu:
”Khôn mà không ngoan”nhưng:”Cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra”(!).
Khôn là một phần của trí tuệ.Ngoan là một phần tính thiện của con người.Trong trường hợp này,nói thẳng:họ đã dụng ý dối trá-và ý chí dối trá được thực hiện đến cùng(!).
Mặc dầu cái kim hiểm độc này được dấu dưới vỏ bọc nào đi chăng nữa-kể cả bằng Sở hữu Trí tuệ hết sức bóng bẩy-Nhưng đã lộ chân tướng ”phi đạo lý”(!).
Không còn nghi ngờ gì nữa. Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cần thôi và thu hồi ngay Bằng sở hữu Trí tuệ của trường hợp “lập lờ đánh lận con đen”này. Đồng thời cần lưu ý rút kinh nghiệm quy trình cấp bằng và theo dõi “người sở hữu” có chấp hành đúng với tinh thần, nội dung đã đăng ký hay không(!).
Thông qua trường hợp trên, cho chúng ta thấy rằng, không có một sự vật hiện tượng nào là riêng rẽ, độc lập (Vô ngã)- Mà tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống, đều cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn mới quản lý tốt xã hội!
Đúng thay./.
30/3/2020
Luật gia Trần Thúc Hoàng