Tags Thien su nhat hanh

Tag: thien su nhat hanh

13 năm tu học hành thiền theo Thiền sư Thích Nhất...

Tôi đang có mặt tại Nhật Bản để gặp gỡ lãnh đạo Hội Xuất bản Nhật Bản bàn về hợp tác hai bên cũng...

Thiền sư Thích Nhất Hạnh về chùa Từ Hiếu tịnh dưỡng

Chiều nay, 29-10, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về tới chùa Từ Hiếu, cố đô Huế. Hiện diện cung đón Thiền sư tại...

Chậu cây lơ lửng Air Bonsai họa tiết hoa đào